möwrit möw‧rit

[möwri:t]

Döwür, zaman, wagt, müddet.

 • Gül eýeçilik gurluşynyň möwriti gutarypdyr. (Orta asyrlar taryhy)

 • Durmyşda asly bolşundan üýtgemän durýan hiç zat ýok, her haýsy özüniň möwrütini sürüp geçýär. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • möwritde
 • möwritdäki
 • möwrite
 • möwriti
 • möwritimi
 • möwritine
 • möwritini
 • möwritiniň
 • möwritiňem
 • möwritiňiz
 • möwritlerde