möwjemek möw‧je‧mek işlik

Möwç almak, güýji artmak, güýjemek, gazaplanmak.

 • Esreşýär erkekler, kükreşýär kerler, aýazda möwjeýär olaryň joşy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • möwjedi
 • möwjemegi
 • möwjemeginden
 • möwjemegine
 • möwjemegini
 • möwjemeginiň
 • möwjemek
 • möwjemesi
 • möwjemäge
 • möwjeýän
 • möwjeýändigi
 • möwjeýär
 • möwjeýärdi
 • möwjeýärler
 • möwjän
 • möwjände
 • möwjändigini
 • möwjänmiş
 • möwjäp
 • möwjäpdi
 • möwjäpdir