möminsiremek mö‧min‧si‧re‧mek işlik

Dinçi adam bolan bolmak.