mölermek mö‧ler‧mek işlik

[mö:lermek]

Bir zada aňkaryp durmak, aňkaryp seretmek geň galyp, aňk bolup durmak.

göz mölermek

seret göz

  • Baý ogly galpylda düşdi, gözleri mölerdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • mölerdi
  • mölerdi-de
  • möleren
  • mölerip
  • mölerme
  • mölermek