möleşmek mö‧leş‧mek işlik

[mö:leşmek]

Köp bolup mölemek, bir topar bolup mölemek.

  • Oba aralaşan agyrlara gözi düşen daňylgy göleler gazyklarynyň daşynda aýlanmak bilen möleşýärdiler. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
  • möleşýärdiler