möle mö‧le

[mö:le]

Mölerilip duran, uly, ala (göz hakda).

  • Ol burunlak sesini çykarman, ullakan möle gözleri bilen Gurdy synlaýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
  • möleden
  • möleje