möjükmek mö‧jük‧mek işlik

Bir zadyň degmegi, urulmagy zerarly bir ýeriňde inkes, zeper ýetmek.

  • Amanow, gaty möjügen dyzynyň agrysyny-da unudup derrew Poladow bilen boldy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem möjükmek - möjügýär, möjüger, möjügipdir.


Duş gelýän formalary
  • möjügen