möhürlemek mö‧hür‧le‧mek işlik

Könelişen söz Peçat basmak. Möhür goýmak, tagmalamak.

 • Wagonlaryň agzyny möhürlediler.


Duş gelýän formalary
 • möhürledi
 • möhürlediler
 • möhürleme
 • möhürlemek
 • möhürlemeli
 • möhürlemäge
 • möhürleýärdim
 • möhürleýärler
 • möhürlän
 • möhürläp