möhür at

 1. Könelişen söz seret peçat

  • Durdy oňa möhür basylan şahadatnamany görkezdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Stolyň çekerinden bir pasport aldy-da, nika bölüminiň basan möhrüni açyp görkezdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol, çekilen goly tassyk edilip, möhür basylan dil hatyny görkezdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Göçme manyda Bir zatdan galan yz, bir zadyň goýan täsiri.

  • Ýyllar möhrüni basýar ýüzüňe, Ýigitlik duşundan geçýär biperwaý. («Tokmak» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • möhürde
 • möhürdir
 • möhürdäki
 • möhüri
 • möhürimi
 • möhürini
 • möhüriniň
 • möhüriň
 • möhürler
 • möhürlerde
 • möhürlerden
 • möhürlerdir
 • möhürlerdäki
 • möhürleri
 • möhürlerinde
 • möhürlerine
 • möhürleriniň
 • möhürleriň
 • möhürli
 • möhürçe