möý

[mö:ý]

Zoologiýa Köplenç kerepde ýaşaýan bognaýakly, zäherli möjejik.

  • Ýazyň çykmagy bilen çölde ýylan, içýan, möý ýaly mör-möjekler-de görnüp başlaýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem möý - möýüm, möýüň.