mätäçlik

 1. Zada zar bolmaklyk, gytçylykda ýaşamaklyk, maddy taýdan horluk çekmeklik, garyplyk.

 2. Bir zada garaşlylyk, bagly bolmaklyk, bir zatdan asyly ýagdaýdalyk.

  • Artyk han, meniň maslahatça mätäçligim ýok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem mätäçlik - mätäçligi.


Duş gelýän formalary
 • mätäçlige
 • mätäçligi
 • mätäçligim
 • mätäçligimiz
 • mätäçliginden
 • mätäçligine
 • mätäçligini
 • mätäçliginiň
 • mätäçligiň
 • mätäçlikde
 • mätäçlikden
 • mätäçlikler
 • mätäçlikleri
 • mätäçliklerini
 • mätäçlikleriniň
 • mätäçlikleriň