mälemek işlik

«Mä» edip seslenmek (geçi, goýun we ş. m. hakynda).

 • Ol häzir sowuk howada mälamäge-de ýaraman duran ýalydy. («Kolhoz günleri»)

süýtsüz mälemek

Biderek wada bermek öwünmek.


Duş gelýän formalary
 • mäledi
 • mälediň
 • mäleme
 • mälemek
 • mälemeleri
 • mälemesin
 • mälemesini
 • mälemez
 • mälemeýär
 • mälemäge
 • mälemän
 • mäleýändir
 • mäleýäni
 • mäleýär
 • mäleýärdi
 • mälän
 • mälände
 • mälänem
 • mäläp
 • mäläpdir