mäleşmek mä‧leş‧mek işlik

Köp bolup mälemek, ýerli-ýerden mäläp durmak, birnäçe bolup mälemek.

  • Meýdanyň şor otundan doýan goýunlar mäleşip, nowalara tarap eňýärler. («Kolhoz günleri»)


Duş gelýän formalary
  • mäleşdiler
  • mäleşerdiler
  • mäleşip
  • mäleşmegi
  • mäleşmek
  • mäleşýän
  • mäleşýärdiler
  • mäleşýärler