mäkiýan

[mäkiýa:n]

Zoologiýa Urkaçy jynsly towuk, guş we ş. m.

 • Ol haýsy ýumurtgaden horaz, haýsyndan mäkiýan çykjagyny bilmäge ymtylýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • mäkiýana
 • mäkiýanda
 • mäkiýandan
 • mäkiýanlar
 • mäkiýanlara
 • mäkiýanlarda
 • mäkiýanlardan
 • mäkiýanlary
 • mäkiýanlaryna
 • mäkiýanlarynda
 • mäkiýanlaryndan
 • mäkiýanlaryny
 • mäkiýanlarynyň
 • mäkiýanlarynyňky
 • mäkiýanlaryň
 • mäkiýany
 • mäkiýanyna
 • mäkiýanyndan
 • mäkiýanyny
 • mäkiýanynyň
 • mäkiýanyň