lowurdamak lo‧wur‧da‧mak işlik

 1. Güýçli lowurdyly ýanmak, tutaşyp ýalynly ýanmak.

  • Her gapyda ojaklarda ýakylýan otlar lowurdap, köne tamlaryň diwarlarynyň ýüzüne şöhle salýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Öwşün atmak, şöhle bermek, ýalpyldamak, ýylpyldamak.

  • Maňlaýy sakar al atyň endamy lowurdaýardy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Sarylan gylyçlar ýaňy dogan Günüň şöhlesine lowurdady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • lowurdady
 • lowurdamady
 • lowurdamagy
 • lowurdaman
 • lowurdan
 • lowurdap
 • lowurdardy
 • lowurdaýan
 • lowurdaýanyny
 • lowurdaýança
 • lowurdaýar
 • lowurdaýardy
 • lowurdaýardylar