los los

Zoologiýa Sugunlar maşgalasyndan bolan şaha-şaha buýnuzly uly haýwan.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem los - losum, losuň.


Duş gelýän formalary
  • loslar
  • loslary