lomaý lo‧maý

Köp mukdarda, tutuşlaýyn, tutuş, bitewi.

  • Halnazar lomaý almaga öwrenip, az-da bolsa bermäge adatlanmandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Lomaý söwda. Lomaý satmak.


Duş gelýän formalary
  • lomaýja