lokurdamak lo‧kur‧da‧mak işlik

Lokur-lokur edip ses çykarmak, lokurdyly ses etmek.

  • Sorulýan suw çilim lokurdap ses edýärdi.


Duş gelýän formalary
  • lokurdamak
  • lokurdap