lokga lok‧ga

Bir tutuş bölek, tokga, togalak, topbak.

  • Ullakan kellesi iki egniniň üstüne boýunsyz berkidilen ýaly lokga adamdyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • lokgalary
  • lokgasy
  • lokgasynyň
  • lokgasyz