loňkuldatmak loň‧kul‧dat‧mak işlik

Loňkuldyly ýöriş bilen sürmek, loňk-loňk etdirip ýöretmek, loňkuldawugyna gitmek.

  • Aty loňkuldadyp sürmek.

  • Eşegi loňkuldadyp çapdyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem loňkuldatmak - loňkuldadýar, loňkuldadar, loňkuldadypdyr.


Duş gelýän formalary
  • loňkuldadyp
  • loňkuldatmak