loňk loňk

loňk etmek

Duran ýerinde ýa-da bir ýerden ikinji ýere towusmak, bökmek (esasan guş hakda).

  • Ol loňk edip eýläme geçdi, beýläme geçdi, iň soňunda meni ölüdir hasap etdi. (Myraly)