lirizm li‧rizm

Liriki häsiýetlilik, mazmunlylyk, liriki tolgundyryjylyk.

  • Zeliliniň çuň lirizm bilen ýazylan eserlerinde dostluk, wepalylyk, ynsansöýüjilik pikirler-de öňe sürülýär. («Edebiýat»)

  • Aktýorlar onuň lirizmini we emosionallygyny aňlatmaklyga gönükdirilipdir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • lirizme
  • lirizmini
  • lirizmler