lenjikdirmek işlik

Halys irizmek, bizar etmek.

  • Şol bir aýdanyňy aýdyp lenjikdirmek.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.