lemmer

Üsti-üstüne üýşen, toplanan, üýşmek.

  • Agramly gara bulut lemmer atyp, mawumtyl asmanyň ýüzünde ondan-oňa göçýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.