lellimlik

Lellime has bolan gylyk, häsiýet, lellim halda boluş.

  • Biziň lellimligimiz, nalajedeýinligimiz, agyz birikdirip bilmezligimiz öz aýagymyza duşak bolup çolaşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem lellimlik - lellimligi.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.