lebizsiz

Sözünde tapylmaýan, wadasynda durmaýan, ähtini bozýan, ykrarsyz.

  • Lebizsiz adamyň ugry bolmaz.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.