lebizli

Beren sözünde tapylýan, wadasynda durýan, ykrarly durnukly.

  • Adam diýeniň lebizli bolar.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.