lawr

Botanika Günorta ýurtlarda bitýän, ýapragy oňat ysly, hemişe gök agaç.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.