larsyldatmak işlik

Larsyldyly gaýnatmak, lars-lars etdirip gaýnatmak.

  • Ol larsyldadyp gazanyny gaýnadýardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, t sesi d sesine öwrülýär.

Meselem larsyldatmak - larsyldadýar, larsyldadar, larsyldadypdyr.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.