lapyrdatmak işlik

Gepleşik dili Howlugyp şapyrdadyp iýmek, dökän-saçan owurtlap iýmek.

  • Lapyrdadyp unaş içmek lapyrdadyp çorba iýmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, t sesi d sesine öwrülýär.

Meselem lapyrdatmak - lapyrdadýar, lapyrdadar, lapyrdadypdyr.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.