lapykeçlik

[la:pykeçlik]

Lapykeç halda bolmaklyk, keýpi bozuklyk.

  • Olar lapykeçlik bilen aşak oturdylar. («Mydam Taýýar» Gazýeti)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem lapykeçlik - lapykeçligi.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.