lalaýlamak işlik

Gepleşik dili Düşnüksiz geplemek, düşnüksiz seslenmek.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.