lagşarmak işlik

seret lagşamak

  • Üzük, durluk tapjak bolup lagşardyk, Ýazda ýandyrardy, gyşda gagşardyk. («Tokmak» žurnaly)

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.