labyzly

  1. Ýakymly äheň, owaz bilen, labyz bilen, mylakatly.

  2. Açyk, düşnükli, süýji, çeper.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.