labyr-labyr

labyr-labyr etmek

Gowy tutaşyp, sesli ýalynlap ýanmak, labyrdap ýanmak.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.