laňkyldamak işlik

Agramy ýok ýaly iki baka hereket etmek, yranmak, silterlenmek.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.