laňkyldaşmak işlik

Bilelikde laňkyldamak, yzly yzyna laňkyldamak, yranyşmak.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.