laňňyldaşmak işlik

Köp bolup laňňyldamak, bilelikde laňňyldamak, biderek ýaňraşmak, lakgyldaşmak.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.