kysmat kys‧mat

Ykbal, ýazgyt, nesibe.

 • Şol süýjülik maňa kysmat bolmazmy? -- diýip ýazypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Halaşyp alybilsem-ä alaryn, alybilmesem-de kysmatymdakyny görerin. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • kysmata
 • kysmatda
 • kysmatdakyny
 • kysmatdan
 • kysmatdy
 • kysmatdyr
 • kysmatlar
 • kysmaty
 • kysmatym
 • kysmatyma
 • kysmatymyz
 • kysmatymyň
 • kysmatyn
 • kysmatyna
 • kysmatyny
 • kysmatynyň
 • kysmatyň
 • kysmatyňy
 • kysmatyňyz
 • kysmatyňyzdan