kuwwatly kuw‧wat‧ly sypat

[kuwwa:tly]

Gujurly, zor, güýçli.

 • Ak goşaryň kuwwatly, çyn zähmetiň burawy. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • kuwwatlydy
 • kuwwatlydyr
 • kuwwatlylar
 • kuwwatlylarynyň
 • kuwwatlylyga
 • kuwwatlylygy
 • kuwwatlylygyna
 • kuwwatlylygynda
 • kuwwatlylygyndan
 • kuwwatlylygyny
 • kuwwatlylygynyň
 • kuwwatlylygyň
 • kuwwatlylyk
 • kuwwatlylykda
 • kuwwatlyrak
 • kuwwatlysy