kuwwatlanmak kuw‧wat‧lan‧mak işlik

[kuwwa:tlanmak]

Kuwwatly bolmak, zor bolmak, gujurlanmak, güýçlenmek.

 • Gymmatly sözler bilen kuwwatlandy. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • kuwwatlanan
 • kuwwatlandy
 • kuwwatlanmagy
 • kuwwatlanmagyna
 • kuwwatlanmagynyň
 • kuwwatlanmak
 • kuwwatlansam
 • kuwwatlanyp
 • kuwwatlanypdyr
 • kuwwatlanýan
 • kuwwatlanýandygy
 • kuwwatlanýar