klassisizm klas‧si‧sizm

  1. 17-19 asyrlaryň edebiýatynda we sungatynda ýörgünli bolan, antik nusgalara öýkünmekligi esaslandyrylan ugur.

    • Karamzinçiler öz ebedi jemgyýetini döredip, könelen klassisizmiň garşysyna göreşýärdiler. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  2. Bilim almagyň antik filologiýasyny öwrenmeklige esaslandyrylan sistemasy.


Duş gelýän formalary
  • klassisizmden
  • klassisizme
  • klassisizmi
  • klassisizmine
  • klassisizmiň