kitirdi ki‧tir‧di

Gaty zat gemrilende ýa-da owrananda emele gelýän ses.

  • Agyldaky goýnuň kitirdisini Mamanyň nyzamly horruldysy örtüp gidýärdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Şkafdan kitirdi sesi eşidiliýärdy.


Duş gelýän formalary
  • kitirdisini