kitirdemek ki‧tir‧de‧mek işlik

Kitirt-kitirt etmek, kitirt-kitirt edip owranmak.


Duş gelýän formalary
  • kitirdäp