kitir ki‧tir

Çaý gaýnadylýan demir ýa-da çoýun çäýnek.

  • Ýaşuly garşydaky ojakda kitir oturdypdy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
  • kitirdi
  • kitiri
  • kitirini
  • kitiriň