kitapça ki‧tap‧ça at

[kita:pça]

Kiçijik kitap, uly bolmadyk kitap.

 • Türkmen döwlet neşirýaty koreý ertekileriniň ikisini aýratyn kitapça edip çapdan çykardy. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Syýasy kitapçalary we dürli gezet-žurnallary gördüm.


Duş gelýän formalary
 • kitapçada
 • kitapçadaky
 • kitapçadan
 • kitapçalar
 • kitapçalardan
 • kitapçalary
 • kitapçalaryndaky
 • kitapçalaryny
 • kitapçalarynyň
 • kitapçalaryň
 • kitapçam
 • kitapçany
 • kitapçanyň
 • kitapçasy
 • kitapçasyna
 • kitapçasynda
 • kitapçasyndaky
 • kitapçasyndan
 • kitapçasyny
 • kitapçasynyň
 • kitapçaň
 • kitapçaňy