kitap ki‧tap at

[kita:p]

Ýüzi ýazgyly we daşy sahaplanyp çap edilen eser ýa-da eserler ýygyndysy.

 • Ol kitap okamagy söýýärdi. («Edebiýat»)

 • Kitaby söýüň we okaň! Gyzykly kitap. Bu kitap çagalar barada ýazylypdyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kitap - kitaby.


Duş gelýän formalary
 • kitaba
 • kitabam
 • kitaby
 • kitaby-da
 • kitabydyr
 • kitabym
 • kitabyma
 • kitabymdakylar
 • kitabymmy
 • kitabymy
 • kitabymyz
 • kitabymyzda
 • kitabymyzdaky
 • kitabymyzy
 • kitabymyzyň
 • kitabymyň
 • kitabyn
 • kitabyna
 • kitabynda
 • kitabyndaky
 • kitabyndan
 • kitabyndanam
 • kitabyny
 • kitabynyň
 • kitabynyňam
 • kitabyň
 • kitabyňda
 • kitabyňdan
 • kitabyňy
 • kitabyňyz
 • kitabyňyzyň
 • kitapda
 • kitapdaky
 • kitapdakylarym
 • kitapdakylarymdan
 • kitapdakylarymy
 • kitapdan
 • kitapdy
 • kitapdygyna
 • kitapdygyny
 • kitapdyr
 • kitaplar
 • kitaplara
 • kitaplaram
 • kitaplarda
 • kitaplardaky
 • kitaplardan
 • kitaplardanam
 • kitaplardy
 • kitaplardyr
 • kitaplary
 • kitaplary-da
 • kitaplarydyr
 • kitaplarym
 • kitaplarymdan
 • kitaplarymy
 • kitaplarymyka
 • kitaplarymyz
 • kitaplarymyzam
 • kitaplarymyzy
 • kitaplarymyzyň
 • kitaplarymyň
 • kitaplaryna
 • kitaplarynda
 • kitaplaryndaky
 • kitaplaryndan
 • kitaplaryny
 • kitaplarynyň
 • kitaplaryň
 • kitaplaryňa
 • kitaplaryňda
 • kitaplaryňy
 • kitaplaryňyz
 • kitaplaryňyzy
 • kitaply
 • kitaplygy
 • kitaplyk
 • kitapsyz
 • kitapça