kitüw ki‧tüw at

Ýürekde galan öýke, ar alma duýgusy, kine, närazylyk, arman.

  • Biziň olardan hiç bir kitüwimiz ýok. Artyk kitüwini içinden çykarman durup biljek adamlar hilinden däl ahyry. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • kitüwimiz
  • kitüwini
  • kitüwleri
  • kitüwli
  • kitüwlidi
  • kitüwlik
  • kitüwliler
  • kitüwlilik