kise ki‧se

[ki:se]

 1. seret jübi

  • Üçünji hatyn agşam alypdy, Okap ýene kisesine salypdy. (Çary Aşyr, Poemalar)

 2. Dialektal söz Goş-golam salynýan halta.

  • Goşlarynyň hemmesini kisä salyp, agzyny bogdy.


Duş gelýän formalary
 • kiseden
 • kiseleri
 • kiselerimi
 • kiselerini
 • kisem
 • kisesi
 • kisesinde
 • kisesinden
 • kisesine
 • kisesiniň
 • kisä
 • kisäm
 • kisämde
 • kisämden
 • kisäme
 • kisäňdäki
 • kisäňe
 • kisäňi
 • kisäňize