kirpik kir‧pik

Gözüň gabaklarynyň gyrasyna çykýan gyl.

 • Ýaý ýaly gara gaş ok deý kirpikler, Awlajaga meňzeýär golaý ýeteni. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 • Kirpikleri jaýtaryp, inçejik iňňe ýaly ýalpyldady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kirpik - kirpigi.

kirpigiň kaklyşmazlyk

seret kaklyşmak

kirpikleriňi butnatman seretmek

Üns, pikir berip seretmek.

 • Diňçileriň hemmesi kirpiklerini butnatman seretdiler. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • kirpige
 • kirpigi
 • kirpigim
 • kirpigini
 • kirpigiň
 • kirpigiňi
 • kirpikler
 • kirpiklerem
 • kirpikleri
 • kirpiklerinde
 • kirpiklerine
 • kirpiklerini
 • kirpikleriň
 • kirpikli
 • kirpiksiz